Відомі люди села

Бабишин Степан Дмитрович.

Народився 5 грудня 1918 року в селі Нове Поріччя Городоцького району Хмельницької оласті. Учасник Другої світової війни. Навчався у Київському та Львівському педінститутах.
У 50-х на початку 70-х років минулого століття завідував Хмельницьким обласним відділом народної освіти. Досліджував і популяризовав історію освіти, міст і сіл, а також топоніміку Хмельниччини. Автор "Путівника по визначних місцях області: На допомогу юним мандрівникам по рідному краю"(1958), він зазначав: "Даний путівник ставить за миту надати допомогу юним туристам-краєзнавцям у мандрівках по рідному краю, вивчені багатств свого району, області, в ознайомленні з історичними місцями громадянської і Вітчизняної війн, з місцями перебування видатних діячів вітчизняної науки, мистецтва і літераткри, архілогічними пам'ятками, які виявлені вченими на території нашої одласті".
З ініціативи С.Д.Бабишена обласний інститут удосконалення вчителів у 50-х роках розробив програму для збирання матеріалів з потонімики. Школам рекомендувалося використати такі джерела, як розповіді старожилів, давні акти, які зберігаються в Кам'янець-Подільському історичному архіві, матеріали і вивчення місцевої діалектної лексики і народної географічної термінології. Сотні вчителів, а разом з ними тисячі учнів включились в справжню науково-дослідницьку роботу.
Педагог, доктор педагогічних наук, професор, дослідник Поділля. Про дослід цих пошуків С.Д.Бабишин розповів у своїх працях. З 1965 року С.Д.Бабишин - доцент, професор, завідувач кафедри Івано-Франківського педінституту (1977-1988).
Уклав хрестоматію "Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 14-17 вв."(1985).Опублікував понад 300 праць.
Помер 27 жовтня 1991 року. Похований у рідному селі.

Газін Володимир Прокопович

Народився в с.Нове Поріччя 26 серпня 1936 року.
Після закінчення школи вступив в Хмельницьке педучилище. По закінченню училища працював в Чорниводах в школі вчителем початкових класів. 1956 році поступив в Чернівецький державний університет на історичний факультет.Закінчив навчання у 1961 році.
Після університету викладав в старших класах. Потім навчався у Москві. Зараз він доктор історичних наук, професор. Працює в Кам'янець-Пордільському педінституті.


Грицик Михайло Іванович.

Народився 19 лютого 1917 року в селі Нове Поріччя Городоцького району Хмельницької області.
У 1933 році закінчив семерічку і вступив до Кам'янець-Подільського педінституту, який закінчив у 1936 році. З 1936 по 1986 рр. на педагогічній роботі. З 1940 по 1945 рр. в армії на фронтах Великої Вітчизняної війни. Фронтовими дорогами пройшов від Львова до Сталінграда через Курську, Корсунь-Шевченківську битви, бої на Дніпрі, через Румунію до Польщі. У серпні 1944 року важко поранений в боях під Варшавою.
Офіцер-танкіст, нагороджений орденами і медалями, інвалід війни І групи. Відмінник народної освіти України, нагороджений медаллю Макаренка. З квітня 1956 року - заслужений учитель України, має особливі заслуги перед Україною.
Перший вірш "Місто" опублікований 1932 року в журналі"Піонерія". Друкувався у фронтових, обласних та місцевих газетах. Деякі вірші надруковані в народнопоетичній збірці "З-понад Смотрича" та кілька віршів покладені на музику.
Вийшли збірки поезій: "Вклонись Україні"-1998р., "Салют Перемоги"-1999р., "На зустріч долі"-2000р., "Межа тисячоліть"-2001р.. "Жива легенда"-2006р., "Калинові китайки"-2007р.
Помер 14 грудня 2008 року. Похований у селі.
Немає коментарів:

Дописати коментар